S Healing      och vägledning

 Sandra Nystedt certifierat medium och healer. Verksam i Stockholm
            

Välkommen till S healing och vägledning! 

Mitt namn är Sandra och jag är verksam som medium och healer. För mig är det viktigt att allt andligt arbete utgår ifrån kärlek och respekt och att du efter ett samtal med mig känner dig stärkt och känner tillit till livet. Min önskan är att jag tillsammans med mitt (och ditt) andliga team ska hjälpa dig att förstå din nuvarande situation och den potential du besitter för att gå framåt i livet. Dina vägledare/guider finns alltid nära dig för att hjälpa dig framåt i din förståelse av dig själv och de situationer du befinner dig i och de guidar dig vidare i livet. Jag finns här för att förmedla kontakten er emellan.

UNDER 2024 kan endast vägledning via teams bokas

Inför ett besök

Bra att veta

  • Jag har tystnadsplikt.
  • Jag ger inga vägledningar eller behandlingar till personer under 18 år
  • Jag förmedlar ingen information om olyckor, sjukdom eller död.
  • Viktigt att tänka på; healing är ett komplement till ordinarie läkarvård, om du har fysiska eller psykiska besvär skall du alltid uppsöka läkare i första hand.

Vilka förväntningar kan jag ha på en vägledning eller privat sittning?

Vid vägledningar/privat sittning kan det vara bara att redan innan tänka på vad du vill få ut av stunden, har du frågor du vill ha besvarade så är det bra om du formulerat detta för dig själv. Jag kan inte lova att du får svar på frågan men jag gör mitt bästa för att få guiderna eller personen från andra sidan att förmedla ett svar. Guiderna eller personen på andra sidan ger det budskap som du behöver höra just nu och ibland överensstämmer inte vår egen önskan med vad vägledarna tycker ska prioriteras. Om du känner motstånd till delar i budskapet försök då att ta med dig den delen ändå (och "spara det"), med tiden kan man se på budskapet med andra ögon och kan då bli till en hjälp.

Värt att tänka på

Vi har de guider och vägledare vi behöver utifrån vad vi tar oss an i detta livet. Eftersom vi har fri vilja kan våra andliga vägledare och guider inte gå in och styra i våra liv, det måste vi göra själv. Guiderna finns här för att stötta och hjälpa oss på vår väg genom livet. De hjälper oss att se vad som står i vägen för oss och vad vi kan göra för att må bra här och nu men också framåt i tiden. I slutändan är det vi själva som styr våra liv och väljer vilken väg vi vill gå. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid finns flera valmöjligheter i olika situationer och att den vägledning du får till dig idag kan ändras utifrån de val du gör framöver. För att göra de förändringar som behövs kan en vägledning vara till stor hjälp och ge en känsla av tillit och stöd.

Vad är det för skillnad mellan en Privat sittning och en Vägledning?

Skillnaden ligger i vem det är som tar kontakt med dig för att lämna ett budskap som hjälper dig vidare i livet. Vid en medial vägledning är det ditt andliga team som kommunicerar (exempelvis guide/vägledare) medan det under en privat sittning är någon som lämnat jordelivet med en koppling till dig som kommunicerar ett budskap. Generellt sett så krävs det också att du vid en privat sittning känner igen vem det är som vill kommunicera och en bekräftelse behövs innan budskapet lämnas över.

På vilket sätt kan healing hjälpa mig?

Healing är en energibehandling som ökar din kropps egen självläkningsförmåga genom att balansera din energi och öka blodgenomströmningen i din kropp.

En healer fungerar som en kanal eller transformator för att överföra de helande energierna som hjälper dig att lösa upp fysiska, mentala, känslomässiga och själsliga blockeringar.

Healing kan vara bra för din personliga och andliga utveckling och är ett bra komplement för att hantera inre och yttre stress. Healing handlar om att uppnå en inre balans och att hjälpa kroppens energi att flöda obehindrat. När kroppens subtila energier är i flöde innebär det att livet och den fysiska kroppen följer efter.

Vad kan jag uppleva under en healingsession?

Som mottagare av healing kan man ibland erfara olika sensationer så som pirrningar, värme, kyla eller känsloupplevelser så som ilska, sorg, glädje mm. Det händer att man ibland får impulsen att fnissa, skratta eller gråta. Allt detta är helt naturligt på samma sätt som det är naturligt att ibland inte känna något alls (healingen gör sitt jobb oavsett vad du förnimmer). För de allra flesta är det en skön och avslappnande stund där kroppen får vila.

Vad behöver jag tänka på vid en healingsession?

Det är viktigt att tänka på att du efter en behandling behöver ta det lugnt samt dricka rikligt med vatten. Var också medveten om att gamla känslominnen kan komma upp dagarna efter behandling och det är viktigt att ta hand om dessa och vara extra snäll mot sig själv. Detta kan yttra sig på olika sätt så som känslighet, behov att gråta, stark känsla av glädje, behov av att sova, ökad energi och ork, vilja av att röra sig mer osv. Lyssna på vad du och din kropp behöver så hjälper du processen.


Varmt välkommen!