Om mig

Mitt namn är Sandra och jag är certifierat medium och andlig healer. Jag har haft mina andliga och mediala gåvor sedan jag var liten. Som barn såg och kände jag saker jag inte kunde förstå och"valde" under perioder att stänga ned förmågan även om det inte alltid fungerade fullt ut. Som vuxen har jag under många år fördjupat mig i det andliga både genom studier och genom egen andlig utveckling. Som ung vuxen var jag länge intresserad av förståelsen av vad det är att vara människa och hur vi förhåller oss till varandra men också till det som inte går att ta på, det utomvärldsliga, det som är större än oss själva. Genom studier på högskolenivå fördjupade jag mina kunskaper inom många olika tanketraditoner och andliga filosofiska system. Dessa studier har jag sedan byggt vidare på genom utbildningar inom healing och mediumskap och har idag verktyg för att förstå och använda mina andliga mediala förmågor på ett sätt som kan vara till hjälp även för andra.